آموزش های رایگان

توابع عددی و آماری
اکسل 2016 قسمت اول

 • تعداد فیلم های آموزشی : 3
 • زمان آموزش : 00:15:11
 • قیمت : رایگان

دانلود فهرست مطالب دانلود رایگان

آموزش های غیر رایگان طرح های بورسیه نرم افزاری

توابع عددی و آماری
اکسل 2016 قسمت دوم

 • تعداد فیلم های آموزشی : 7
 • زمان آموزش : 00:31:19
 • قیمت : 3,000 تومان
 • تخفیف : دارد

دانلود فهرست مطالب افزودن به سبد خرید

توابع عددی و آماری
اکسل 2016 قسمت سوم

 • تعداد فیلم های آموزشی : 8
 • زمان آموزش : 00:59:06
 • قیمت : 3,000 تومان
 • تخفیف : ندارد

دانلود فهرست مطالب افزودن به سبد خرید

توابع عددی و آماری
اکسل 2016 قسمت ششم

 • تعداد فیلم های آموزشی : 12
 • زمان آموزش : 00:59:16
 • قیمت : 3,000 تومان
 • تخفیف : ندارد

دانلود فهرست مطالب افزودن به سبد خرید