آموزش های رایگان

تکنیک کاربردی اکسل 2016
شماره 1 تا 3

 • تعداد فیلم های آموزشی : 3
 • زمان آموزش : 00:07:45
 • قیمت : رایگان

دانلود فهرست مطالب دانلود رایگان

آموزش های غیر رایگان طرح های بورسیه نرم افزاری

تکنیک کاربردی اکسل 2016
شماره 4 تا 6

 • تعداد فیلم های آموزشی : 3
 • زمان آموزش : 00:07:01
 • قیمت : 250 تومان
 • تخفیف : دارد

دانلود فهرست مطالب افزودن به سبد خرید

تکنیک کاربردی اکسل 2016
شماره 7 تا 9

 • تعداد فیلم های آموزشی : 3
 • زمان آموزش : 00:06:46
 • قیمت : 250 تومان
 • تخفیف : دارد

دانلود فهرست مطالب افزودن به سبد خرید